Van blad zingen

Cursus “Van blad zingen”

Deze cursus is ontwikkeld voor mensen die in een koor zingen en niet meer afhankelijk willen zijn van het voorzingen van de dirigent. Het is heel goed mogelijk om de noten zó van blad te zingen. Dit doen we door de kennis van toonladders, drieklanken, akkoorden en intervallen op te halen óf van het begin af aan te leren. Deze kennis in praktijk brengen is de sleutel tot het van blad zingen.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, waardoor het inzicht in het notenschrift en de notenleer alsmede het plezier in het zingen vergroot wordt!