Muzieklessen

Muziek verbindt mensen over de hele wereld. Samen muziek maken is samen communiceren, zelfs als je elkaars taal niet spreekt, want muziek is de taal die iedereen verstaat. Muziek geeft mensen een manier om gevoelens ‘uit te spreken’ en te ervaren.

De muziek zélf is het uitgangspunt in de lessen. Plezier staat hierbij altijd voorop! In de zoektocht naar de mogelijkheden van het instrument worden de technische vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn. Muzikaliteit en creativiteit krijgen alle ruimte om zich te ontplooien. Het uiteindelijke doel is te komen tot het ultieme musiceren, dat voor elke leerling anders zal zijn. Hierbij maak ik gebruik van een breed muziekrepertoire en spelen we zowel klassieke muziek als lichte, jazz- en popmuziek.

In Súdwest Fryslân verzorg ik muzieklessen via Kunstencentrum Atrium, Sneek.
Daarnaast geef ik privé lessen in mijn praktijk STER muziek & onderwijs.
Er zijn verschillende cursussen aan voor kinderen en volwassenen, maar ook voor scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en muziekscholen:

Instrumentale muzieklessen – Privé of in groepsverband. Lessen op maat, aangepast aan de wens en het niveau van de leerling.

Muzieklessen via de muziekvereniging – de muzieklessen worden georganiseerd in samenwerking met muziekvereniging. Dit kan gaan om sectierepetities, groepscoaching, workshops, maar ook individuele lessen.

Ensembles
– voor de muzikant die graag samenspeelt is er de mogelijkheid om in een saxofoon-ensemble te komen spelen.


Co-teaching met een methode
– voor Kunstencentrum Atrium en Ateliers Majeurs verzorg ik muzieklessen in het basisonderwijs met doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Hierbij coach ik de groepsleerkracht om ook zelf de muzieklessen te geven, zodat muziek een onderdeel van het onderwijs wordt. Ik maak gebruik van de methode 123ZING.


Opfriscursus
– speel je al jaren en heb je behoefte om “opgefrist” te worden? Een nieuwe stimulans? Dan is de opfriscursus misschien iets voor jou: een eenmalige lessenserie van 8 keer. 


Theorielessen – in mijn muzieklessen behandel ik de theorie en gehoortraining aan de hand van de praktijk, zodat deze niet los van elkaar komen te staan. Het is mogelijk op aparte theorielessen te nemen, ook als je geen praktijklessen bij mij volgt.


Muziekexamens
– wil je je muziekexamen (A, B, C en D) doen? Dat kan. Het bestaat uit de onderdelen theorie en praktijk en voldoet aan de landelijk vastgestelde eisen voor HaFaBra.

Alle muzieklessen zijn voor zowel volwassenen als kinderen, beginners en gevorderden.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis proefles!